BHP w firmie

Home / BHP w firmie

BHP w firmie

Proponujemy pełny lub fragmentaryczny nadzór nad sprawami związanymi z bezpieczeństwem i higieną pracy w Twojej firmie. Nasze usługi proponujemy w formie obsługi zewnętrznej (outsourcing BHP) lub w pracowniczej formie zatrudnienia – w zależności od wielkości firmy i preferencji Klienta.

  • SŁUŻBA BHP

    Oferujemy pełne przejęcie działu BHP – utworzenie zakładowej Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy – zgodnie z wymogami 23711  Kodeksu Pracy oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Forma współpracy zależy od wielkości przedsiębiorstwa i oczekiwań Klienta.

    W ramach pełnienia obowiązków służby BHP zapewniamy pełną, wymaganą prawem obsługę w tym szkolenia wstępne, przeprowadzania kontroli na stanowiskach pracy, nadzór nad dokumentacją i jej bieżące aktualizowanie, udział w zespole powypadkowym przy wypadkach przy pracy, sporządzanie dokumentacji powypadkowej: protokołu i karty wypadku, sprawozdania do GUS, współpraca z laboratoriami wykonującymi pomiary środowiska pracy itp.

  • Zewnętrzne wsparcie zakładowej służby BHP

    Propozycja dla zakładów pracy, w których działa już służba BHP, ale ma zbyt wiele obowiązków i potrzebuje dodatkowej pomocy. Albo jeśli w zakładzie pracy przewidywany jest wzrost zagrożenia – np. z powodu planowanej rozbudowy lub remontu – w takich przypadkach proponujemy wsparcie w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem pracy. Jest to usługa, którą można wykorzystać jednorazowo, cyklicznie albo wdrożyć wsparcie BHP na stałe.

Nasze usługi oferujemy na terenie całej Polski.

Jesteś zainteresowany naszymi usługami?

Skontaktuj się z naszą firmą i umów się na spotkanie!