Outsourcing

Home / Outsourcing

Obsługa BHP

Outsourcing firmy (obsługa zewnętrzna) w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Proponujemy pełne przejęcie spraw związanych z zagadnieniami bezpieczeństwa i higieny pracy – tworzymy zakładową służbę BHP w zakładzie pracy.
Po podpisaniu z nami umowy Klient formalnie tworzy służbę bezpieczeństwa i higieny pracy w swoim zakładzie i wywiązuje się z obowiązków nałożonych na niego przez Kodeks pracy – tj. zapewnienie wykonywania zadań służby BHP wynikających z artykułu 237¹¹  Kodeksu Pracy oraz  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2.09.1997 roku w sprawie służby BHP (Dz.U. 1997 nr 109 poz. 704).

Zorganizowana przez Centrum EM-PARTNER służba BHP jest faktyczną i rzeczywiście działającą jednostką w firmie Klienta.

W ramach umowy zapewniamy stały i okresowy nadzór specjalisty ds. BHP pełniącego opiekę nad Klientem. Nadzór pełnimy ściśle wg oczekiwań i potrzeb Klienta.

W ramach współpracy oferujemy przejęcie pełnej palety zadań służby bhp, między innymi

 • kontrola warunków pracy i przestrzegania przepisów oraz zasad bhp w zakładzie
 • informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach
 • dokonywanie analiz, sprawozdań, pisemnych raportów i notatek
 • doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub uciążliwe warunki
 • współpraca z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną oraz z laboratoriami badającymi środowisko pracy
 • udział w pracach zespołu powypadkowego (wg regulacji art. 234 KP oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania)
 • udział w pracach komisji ds. BHP (jeśli pracodawca zatrudnia więcej niż 250 osób- zgodnie z art. 23712 KP)
 • przeprowadzanie szkoleń BHP, instruktaży wstępnych ogólnych oraz współpraca przy organizowanie innych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa

 

Oferujemy również kompleksowy nadzór na budowie. Również pełnienie funkcji koordynatora ds. BHP na budowie – zgodnie z art. 208 KP.
Oferujemy także pomoc przy pisaniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie (plan BIOZ) oraz instrukcji bezpiecznego wykonywania robót budowlanych (IBWR).

W ramach współpracy zapewniamy kompleksową opiekę specjalisty ds. BHP. Ponadto ściśle współpracujemy z laboratorium badającymi środowisko pracy – posiadającym akredytacje PCA (Polskie Centrum Akredytacji), Inspektorami Ochrony Przeciwpożarowej, specjalistyczną zakładem wykonującym pomiary bezpieczeństwa instalacji elektrycznej w zakładach pracy, przychodnią medycyny pracy, specjalistami ds. ochrony środowiska, specjalistami ds. kadr i płac oraz  z kancelarią radcy prawnego. Wszystko to sprawia, że nasza oferta obslugi zewnętrznej jest naprawdę kompleksowa i niesie ze soba wiele korzyści dla naszych Klientów.

Obsługa kadrowo-płacowa

Outsourcing kadrowo-płacowy, zwany również „payroll service” to wydzielenie z przedsiębiorstwa działu kadrowo-płacowego do firmy zewnętrznej.

Korzyści z wykorzystania outsourcingu w zakresie kadr i płac

Korzyści, jakie Państwo mogą uzyskać dzięki wprowadzeniu usługi to przede wszystkim redukcja kosztów naliczania płac, elastyczność w zatrudnieniu i zwalnianiu pracowników, dostęp do najnowszych przepisów prawa pracy i nowoczesnych rozwiązań, bez angażowania środków własnych, a realizowanych poprzez wyspecjalizowaną w tym zakresie firmę.

 • brak kosztów związanych z systematycznym szkoleniem i dokształcaniem personelu
 • brak ryzyka związanego z rotacją specjalistów ds. kadr i płac w Państwa firmie
 • brak ryzyka związanego z przeprowadzaniem rekrutacji specjalistów oraz kosztów ich zatrudnienia
 • brak kosztów związanych z nieobecnościami pracowników w pracy ( zwolnienia lekarskie, urlopy)
 • dostęp do najnowszych przepisów i aktualizacji praca pracy bez angażowania środków własnych
 • dostęp do najnowszych rozwiązań i systemów kadrowo-płacowych, bez angażowania własnych środków, personelu i ponoszeniu ryzyka
 • przeniesienie ryzyka związanego z kontrolami państwowymi na firmę zewnętrzną

Obsługa prawna dla przedsiębiorstw

Dzięki współpracy z Kancelarią Radcy Prawnego zapewniamy Państwu najwyższy standard prawny naszych działań.

Ponadto oferujemy obsługę prawną świadczoną przez Kancelarię w zakresie między innymi

 • windykacja sądowa i przedsądowa
 • prawo cywilne
 • prawo handlowe i gospodarcze
 • prawo rodzinne
 • prawo pracy
 • prawo energetyczne
 • prawo administracyjne
 • prawo zamówień publicznych
 • ochrona środowiska i recykling
 • prawo własności przemysłowej i intelektualnej
 • konsultacje prawne

Oferujemy pełną obsługę kadrowo-płacową małych, średnich i dużych firm. Usługę uruchomiliśmy z myślą o przedsiębiorcach, którzy nie chcą tworzyć u siebie działu kadr i płac ze względu na ograniczone fundusze czy niedostateczną ilość miejsca w biurze. Dopełnianie formalności w tym zakresie wymaga czasu, aktualnej wiedzy, doskonałej znajomości bieżących regulacji prawnych, więc zajęcie się tym na własną rękę nie jest najlepszym rozwiązaniem. O wiele lepiej skupić się na prowadzeniu biznesu i skorzystać z naszej pomocy – outsourcingu kadr i płac.

Jak działamy?

Outsourcing kadr i płac to nic innego jak „utworzenie” działu księgowo-rachunkowego poza siedzibą firmy. Wszelkie prace związane z obsługą kadrowo-płacową zlecane są na zewnątrz, w tym przypadku nam. Omówienie szczegółów i zakresu współpracy odbywa się podczas spotkań lub następuje drogą mailową – wszystko uzależnione jest od preferencji klienta. Przez cały czas pozostajemy do dyspozycji zleceniodawcy: w ramach obsługi przygotowujemy niezbędne dokumenty, deklaracje, raporty, rozliczenia, zapewniamy doradztwo, śledzimy nowelizacje ustaw i powiadamiamy klienta o każdej kluczowej dla niego i dla jego działalności zmianie.

Działamy sprawnie, rzetelnie, w pełni profesjonalnie. Zakres usługi outsourcingu płac i kadr zawsze dobieramy do indywidualnych wymagań klienta i specyfiki jego przedsiębiorstwa. Reprezentujemy jego interesy od strony formalnej, także w czasie kontroli przeprowadzanych przez instytucje państwowe. Przejmujemy pełną odpowiedzialność za sporządzone dokumenty.

Jesteś zainteresowany naszymi usługami?

Skontaktuj się z naszą firmą i umów się na spotkanie!