BHP na budowie

Home / BHP na budowie

BHP na budowie

Proponujemy współpracę w zakresie obsługi budowy w dziedzinie BHP. Funkcja ta pozwala na znaczne odciążenie Kierownika Budowy w zakresie odpowiedzialności za stan bezpieczeństwa. Specjaliści z firmy Centrum EM-PARTNER mają duże doświadczenie w obsłudze projektów budowlanych – zarówno jeśli chodzi o budownictwo drogowo – mostowe, mieszkaniowe oraz przemysłowe.

Współpracowaliśmy dotąd przy wielu dużych projektach, jak budowa lub rozbudowa elektrowni (np. EC1 w Bielsku-Białej, budowa Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin w Elektrowni w Rybniku), pracowaliśmy przy rozbudowie instalacji w przemyśle petrochemicznym (praca na budowie – Rafineria w Litvinowie w Republice Czeskiej), współpraca przy remoncie Wielkiego Pieca w krakowskiej Hucie – Arcelor Mittal, współpraca przy remoncie pieca do szkła dla firmy Isover. Braliśmy udział w budowie dróg, mostów, montażu ekranów akustycznych, hal magazynowych i zakładów produkcyjnych.

Nasi specjaliści to praktycy z dużym doświadczeniem przy obsłudze projektów budowlanych, zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami.

Naszą ofertę kierujemy zarówno do Inwestora lub Głównego Wykonawcy, ale także do firm podwykonawczych, które potrzebują profesjonalnej obsługi BHP przy swoich projektach.

W ramach współpracy proponujemy pomoc w opracowaniu planu BIOZ (bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) oraz późniejszej implementacji jego postanowień na budowę. Zapewniamy stały nadzór BHP, fachowe doradztwo – poparte wieloletnią praktyką. Uczestniczymy w naradach budowy, prowadzimy szkolenia, wykonujemy przeglądy bezpieczeństwa w specjalistycznych zespołach.

Proponujemy także usługę pełnienia funkcji koordynatora BHP na budowie.

Nasze usługi oferujemy na terenie całego kraju i poza granicami.

Jesteś zainteresowany naszymi usługami?

Skontaktuj się z naszą firmą i umów się na spotkanie!