Usługi PPOŻ

Home / Usługi / Usługi PPOŻ

Usługi przeciwpożarowe

Ochrona przeciwpożarowa służy zwalczaniu pożarów i zapobieganiu im. W polskim prawie kwestie te są regulowane przez Ustawę o ochronie przeciwpożarowej. Ze względu na bezpieczeństwo w miejscu pracy, a także w budynkach prywatnych, do jej zapisów muszą się stosować zarówno pracodawcy, jak i właściciele prywatnych lokali. Rozumiejąc wagę tej problematyki, dla klientów z Bielska-Białej i regionu śląskiego oraz całego kraju, przygotowaliśmy poszerzony pakiet usług z związanych z ochroną przeciwpożarową.

Zakres realizowanych usług

  • wykonanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla zakładu lub budynku
  • wykonanie przeglądu (audytu ppoż) ze wskazaniem rozmieszczenia sprzętu PPOZ
  • remont i przeglądy sprzętu PPOŻ – wykonywane przez upoważnionego konserwatora
  • usługi inspektora, specjalisty ds. PPOŻ lub rzeczoznawcy - doradztwo
  • badania bezpieczeństwa instalacji elektrycznych w zakładzie pracy

Szkolenia ppoż dla firm i instytucji

Przeprowadzamy także wstępne i okresowe szkolenia przeciwpożarowe, w trakcie których pracownicy i kadra zarządzająca mają możliwość zapoznania się z zakładową instrukcją PPOŻ oraz kwestiami związanymi z bezpieczeństwem pożarowym. Na mocy przepisów prawa organizacja szkoleń z tego zakresu, należy do obowiązków pracodawców i właścicieli budynków. Podstawowym celem szkoleń przeciwpożarowych jest zapobieganie pożarom, dlatego nasi specjaliści uczą kursantów między innymi tego, jak bezpiecznie korzystać z instalacji gazowych i elektrycznych, żeby nie zaprószyć ognia. Bardzo istotnym czynnikiem jest też zminimalizowanie skutków pożaru oraz ochrona osób narażonych na niebezpieczeństwo, więc na szkoleniach przekazujemy m.in. informacje o skutecznych sposobach ewakuacji i opanowania ognia, przebiegu systemu dróg ewakuacyjnych, konieczności zapewnienia ich drożności oraz o tym, jak wezwać pomoc.

Zachęcamy również do korzystania z naszej oferty dotyczącej szkoleń BHP, aby bezpieczeństwo Twoich pracowników było kompleksowo chronione.

Jesteś zainteresowany naszymi usługami?

Skontaktuj się z naszą firmą i umów się na spotkanie!