BHP

Home / BHP

BHP w firmie

Proponujemy pełny lub fragmentaryczny nadzór nad sprawami związanymi z bezpieczeństwem i higieną pracy w Twojej firmie. Nasze usługi proponujemy w formie obsługi zewnętrznej (outsourcing BHP) lub w pracowniczej formie zatrudnienia – w zależności od wielkości firmy i preferencji Klienta.

 • SŁUŻBA BHP

  Oferujemy pełne przejęcie działu BHP – utworzenie zakładowej Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy – zgodnie z wymogami 23711  Kodeksu Pracy oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Forma współpracy zależy od wielkości przedsiębiorstwa i oczekiwań Klienta.

  W ramach pełnienia obowiązków służby BHP zapewniamy pełną, wymaganą prawem obsługę w tym szkolenia wstępne, przeprowadzania kontroli na stanowiskach pracy, nadzór nad dokumentacją i jej bieżące aktualizowanie, udział w zespole powypadkowym przy wypadkach przy pracy, sporządzanie dokumentacji powypadkowej: protokołu i karty wypadku, sprawozdania do GUS, współpraca z laboratoriami wykonującymi pomiary środowiska pracy itp.

  Zadania służby BHP możemy także przejąć częściowo albo wykonywać je doraźnie. Zgodnie z potrzebami Klienta.

 • Zewnętrzne wsparcie zakładowej służby BHP

  Wsparcie zakładowej służby BHP to propozycja dla zakładów pracy, w których działa już służba BHP, ale ma zbyt wiele obowiązków i potrzebuje dodatkowej pomocy. Taka sytuacja może mieć miejsce, jeśli w zakładzie pracy przewidywany jest wzrost zagrożenia. Na przykład  powodu planowanej rozbudowy lub remontu. W takich przypadkach proponujemy wsparcie w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem pracy. Jest to usługa, którą można wykorzystać jednorazowo, cyklicznie albo wdrożyć wsparcie BHP na stałe.

Nasze usługi oferujemy na terenie całej Polski.

Usługi BHP

Dla naszych Klientów świadczymy usługi BHP na zasadzie ciągłej współpracy lub jako jednorazowe zlecenia. W ramach współpracy oferujemy między innymi:

 • Przeglądy bezpieczeństwa i audyty wewnętrzne w firmie i na stanowiskach pracy
 • Wykonanie obowiązkowej oceny ryzyka zawodowego i instrukcji stanowiskowych
 • Szkolenia BHP – wstępne i okresowe dla pracowników i dla pracodawców. Część szkoleń możemy przeprowadzić w fomie samokszłacenia kierowanego lub e-learningu – dysponujemy nowoczesną multimedialną platformą szkoleniową
 • Wykonanie analizy obciążeń układu mięśniowo – szkieletowego – różnymi metodami: REBA, RULA, KIM, PN-N, OWAS itp.
 • Obliczenia wydatku energetycznego metodą tabelaryczą lub wysiłkową (np. metoda Lehmanna, z użyciem miernika MWE itp.)
 • Opiniowanie stanowisk pracy
 • Dobór środków ochrony indywidualnej oraz wykonanie tabeli przydziału odzieży i butów roboczych
 • Dla małych firm – założenie tzw. „Teczki BHP” – dobór i skompletowanie wszystkich wymaganych dokumentów - sprofilowanych do indywidualnych potrzeb każdego Klienta – do późniejszego samodzielnego prowadzenia dokumentacji
 • Doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów BHP i prawa pracy, a także doradztwo w zakresie pozyskania funduszy na poprawę stanu BHP w firmie
 • Sporządzanie dokumentacji powypadkowej: wypadki przy pracy oraz wypadki w drodze

BHP na budowie

Proponujemy współpracę w zakresie obsługi budowy w dziedzinie BHP. Funkcja ta pozwala na znaczne odciążenie Kierownika Budowy w zakresie odpowiedzialności za stan bezpieczeństwa. Specjaliści z firmy Centrum EM-PARTNER mają duże doświadczenie w obsłudze projektów budowlanych – zarówno jeśli chodzi o budownictwo drogowo – mostowe, mieszkaniowe oraz przemysłowe.

Współpracowaliśmy dotąd przy wielu dużych projektach remontowych i budowlanych, głównie w przemyśle Nasze projekty to między innymi praca przy budowie i rozbiórce budynków elektrociepłowni EC1 w Bielsku-Białej, budowa Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin w Elektrowni w Rybniku, pracowaliśmy przy rozbudowie instalacji w przemyśle petrochemicznym (praca na budowie – Rafineria w Litvinowie w Republice Czeskiej).  Prace remontowe Wielkie Piece w krakowskiej Hucie – Arcelor Mittal oraz w hucie w Dąbrowie Górniczej. Współpracowaliśmy  przy remoncie pieca do szkła dla firmy Isover, a także w Rafinerii Lotos w Gdańskuprzy największym remoncie w historii rafinerii – Wiosna 2017 . Zabezpieczamy prace rozbiórkowe i demontażowe. Braliśmy udział w budowie dróg, mostów, montażu ekranów akustycznych, hal magazynowych i zakładów produkcyjnych.

Nasi specjaliści to praktycy z dużym doświadczeniem przy obsłudze projektów budowlanych, zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami.

Naszą ofertę kierujemy zarówno do Inwestora lub Głównego Wykonawcy, ale także do firm podwykonawczych, które potrzebują profesjonalnej obsługi BHP przy swoich projektach.

W ramach współpracy proponujemy pomoc w opracowaniu planu BIOZ (bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) oraz późniejszej implementacji jego postanowień na budowę. Zapewniamy stały nadzór BHP, fachowe doradztwo – poparte wieloletnią praktyką. Uczestniczymy w naradach budowy, prowadzimy szkolenia, wykonujemy przeglądy bezpieczeństwa w specjalistycznych zespołach.

Proponujemy także usługę pełnienia funkcji koordynatora BHP na budowie.

Usługi BHP dla firmy i na budowie.

Nasze usługi oferujemy na terenie całego kraju i poza granicami.

Koordynator BHP

Zgodnie z Kodeksem Pracy – tam gdzie pracę wykonują pracownicy z różnych firm należy powołać koordynatora BHP – wg art. 208 Kodeksu Pracy.

Nasze usługi oferujemy na terenie całego kraju i poza granicami.

Ocena stanowisk pracy: Ocena ergonomiczna, analiza obciążenia układu mięśniowo - szkieletowego

Wykonujemy ocenę ergonomiczną stanowiska pracy. Proponuję  także analizę obciążeń układu mięśniowo – szkieletowego przy wykonywaniu prac związanych z wysiłkiem fizycznym, np. przy transporcie ręcznym. Wyniki ocen i analiz zwykle mogą służyć przy właściwym szacowaniu ryzyka zawodnego. Mogą też posłużyć jako uzasadnienie inwestycji, na które Pracodawca chce pozyskać środki z funduszy Unii Europejskiej, albo ZUS – przeznaczonych na poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy. Dofinansowanie ZUS na poprawę BHP.

Szkolenia BHP

Wykonujemy wszystkie wymaganie szkolenia w dziedzinie BHP:

 • Szkolenia wstępne i okresowe

  dla wszystkich stanowisk pracy, a także szkolenia specjalistyczne np. praca na wysokości, praca z azbestem albo w polu elektromagnetycznym.

 • Dysponujemy platformą e-learningową

  część szkoleń możemy także wykonać metodą niestacjonarną – w formie samokształcenia kierowanego.

Na życzenie organizujemy również szkolenia po angielsku oraz włosku.

Firma Centrum EM-PARTNER jest Instytucją Szkoleniową, wpisaną do Rejestru WUP w Katowicach.

Jesteś zainteresowany naszymi usługami?

Skontaktuj się z naszą firmą i umów się na spotkanie!

Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Polityka prywatności.
Akceptuje