Kadry i płace

Home / Kadry i płace

Kadry, płace, obsługa wynagrodzeń, outsourcing kadrowy i płacowy,

Nasza oferta skierowana jest do firm, które pragną stworzyć dział kadrowo-płacowy poza siedzibą swojej firmy, czyli skorzystać z szerokiego wachlarza możliwości, jakie daje Outsourcing kadrowo-płacowy.

W Ramach usług z zakresu kadr i płac sporządzamy comiesięczne deklaracje i raporty imienne dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ustalamy kapitał początkowy,  obsługujemy kompleksowe deklaracje składane za pracowników do  PFRON’, sporządzamy Pit’y dla pracowników i dla Urzędów Skarbowych, sporządzamy raporty i sprawozdania dla GUS (np. Z10, karty statystyczne wypadku Z KW), udzielamy doradztwa z zakresu prawa pracy i informujemy o zmianach w kodeksie pracy, reprezentujemy klienta w razie kontroli PIP, a także przed innymi organami kontroli.

Kadry

 • prowadzenie teczek osobowych pracowników
 • wystawianie skierowań na badania lekarskie
 • prowadzenie szkoleń BHP – wstępnych o okresowych
 • skierowania na szkolenia BHP; kontrola dokumentacji szkoleń
 • pilnowanie dat kolejnych umów, szkoleń, skierowań na badania, uprawnień i innych
 • sporządzanie umowy o pracę, aneksów, wypowiedzeń
 • sporządzanie umów cywilno – prawnych
 • prowadzenie ewidencji urlopowej
 • prowadzenie kompleksowo obsługi w zakresie rozliczeń z ZUS i US
 • przygotowywanie raportów, analiz
 • sporządzanie dokumentów do rent, emerytur i świadczeń rehabilitacyjnych
 • sporządzanie dokumentacji do PFRON
 • sprawdzenie stanu dokumentacji przez kontrolą PIP, audyty
 • inne usługi periodyczne np. roczne RMUA, IWA

Płace

 • sporządzanie listy płac wraz z prawidłowym naliczaniem składników dodatkowych typu nadgodziny, premie, dodatki itp.
 • przygotowywanie przelewów z wynagrodzeniami
 • wyliczanie kwot do umów zleceń, o dzieło, sporządzanie rachunków
 • pełna obsługa cudzoziemców, rozliczanie umów o pracę i umów cywilno-prawnych
 • rozliczenia z ZUS i Urzędem Skarbowym
 • potrącenia komornicze i inne potrącenia
 • wyliczanie podstawy do wypłaty zasiłków chorobowych

Doradztwo

 • doradztwo w zakresie prawa pracy i przepisów BHP
 • doradztwo w zakresie trwania zatrudnienia pracownika
 • pomoc przy zatrudnianiu, przenoszeniu oraz zwalnianiu pracownika
 • pomoc przy sporządzaniu dokumentów (umów, aneksów, wypowiedzeń, korespondencji urzędowej itp.)
 • sporządzamy lub pomagamy sporządzić wzory dokumentów
 • pełen consulting z zakresu kadr, płac, bhp

Współpraca

Proponujemy pełną lub fragmentaryczną obsługę firmy na zasadach outsourcingu (obsługi zewnętrznej). Usługę oferujemy jako współpracę ciągłą – na zasadzie podpisanej umowy lub jako usługę jednorazową, po otrzymaniu zlecenia  od Klienta.

Naszym Klientom zapewniamy najwyższą jakość świadczonych usług, lojalną współpracę oraz pełną poufność przekazywanych nam danych.

Jesteś zainteresowany naszymi usługami?

Skontaktuj się z naszą firmą i umów się na spotkanie!