Rola i zadania koordynatora BHP
Wpis

Rola i zadania koordynatora BHP

Koordynator BHP to funkcja, która została opisana w art. 208 Kodeksu pracy. Kim jest taka osoba, jakie dokładnie ma zadania, a także dlaczego rola ta jest tak istotna?

Czym jest system HACCP?
Wpis

Czym jest system HACCP?

HACCP, czyli Hazard Analysis and Critical Control Points System to System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontrolnych, którego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. System ma za zadanie zidentyfikować potencjalne zagrożenia, ocenić je oraz kontrolować. Jest on obowiązkowy przede wszystkim w gastronomii, sklepach i hurtowniach spożywczych, ośrodkach wypoczynkowych i hotelach oraz w zakładach, które zajmują...

Kiedy warto zdecydować się na outsourcing kadrowo-płacowy?
Wpis

Kiedy warto zdecydować się na outsourcing kadrowo-płacowy?

Outsourcing kadrowo-płacowy to usługa, którą firma zewnętrzna świadczy dla przedsiębiorstwa. Polega on na wydzieleniu takiej firmie całości albo części funkcji, które związane są z administracją kadr i naliczaniem płac. W jego zakres wchodzić może wiele kompetencji, na przykład sporządzanie listy płac, prowadzenie rozliczeń z urzędami czy prowadzenie kartotek pracowników. Niektóre przedsiębiorstwa mają w firmie wydzielony...

Kika słów o BHP w dobie koronawirusa, czyli zadbaj o stanowisko pracy w domu
Wpis

Kika słów o BHP w dobie koronawirusa, czyli zadbaj o stanowisko pracy w domu

Pojawienie się koronawirusa zmusiło nas do wprowadzenia wielu zmian w codziennym życiu. Szczególnie ważna stała się higiena czy dezynfekcja, a także dystans społeczny. Zakłady pracy są jednymi z miejsc, którym trudno było stawić czoła nowym wyzwaniom. Niektórzy dla bezpieczeństwa pracowników zdecydowali się na wprowadzenie pracy zdalnej. Jednak nie w każdym przedsiębiorstwie było to możliwe. Jakich...

Z jakimi zagrożeniami wiąże się praca przed komputerem?
Wpis

Z jakimi zagrożeniami wiąże się praca przed komputerem?

Obecnie nie wyobrażamy sobie pracy bez użycia komputera. Większość stanowisk częściowo lub całkowicie związanych jest właśnie z jego używaniem. Wiąże się to ze spędzaniem co najmniej kilku godzin dziennie w pozycji wymuszonej, co z kolei może przełożyć się na zdrowie. Wyróżnić możemy kilka zagrożeń, które wiążą się z pracą przy komputerze. Czego dotyczą i jak...

Zasady wdrażania systemu HACCP w gastronomii
Wpis

Zasady wdrażania systemu HACCP w gastronomii

Obowiązek wdrożenia HACCP w firmach sektora spożywczego został wprowadzony w Polsce wraz z wejściem do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku. HACCP to z angielskiego Hazard Analysis and Critical Control Points, co dosłownie znaczy analiza zagrożeń i krytyczne punkty kontroli. Jest to system mający prześledzić drogę, jaką przechodzi jedzenie, począwszy od odebrania go od dostawcy,...

Jak się zachować w przypadku wystąpienia pożaru?
Wpis

Jak się zachować w przypadku wystąpienia pożaru?

Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem poprzez: zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia;zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia;prowadzenie działań ratowniczych. Powyższa definicja pochodzi z ustawy...

Kogo dotyczy obowiązek odbycia szkolenia BHP?
Wpis

Kogo dotyczy obowiązek odbycia szkolenia BHP?

Szkolenie BHP ma na celu zaznajomienie zatrudnionych osób z zagrożeniami i ryzykiem występującym w czasie pracy na danym stanowisku oraz zasadami postępowania w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia. Znajomość przepisów i zasad BHP to jedna z pierwszych kwestii, o jakie należy zadbać, zanim zaczniemy wykonywanie swoich obowiązków w danym miejscu pracy. Jednocześnie to pracodawca zobligowany...