Kogo dotyczy obowiązek odbycia szkolenia BHP?

Szkolenie BHP ma na celu zaznajomienie zatrudnionych osób z zagrożeniami i ryzykiem występującym w czasie pracy na danym stanowisku oraz zasadami postępowania w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia. Znajomość przepisów i zasad BHP to jedna z pierwszych kwestii, o jakie należy zadbać, zanim zaczniemy wykonywanie swoich obowiązków w danym miejscu pracy. Jednocześnie to pracodawca zobligowany jest do organizowania szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla swoich pracowników.

Obowiązkowe szkolenie BHP dla pracodawców

Szkolenie BHP musi przejść sam pracodawca jeszcze przed zatrudnieniem pierwszej osoby do pracy lub objęciem stanowiska dyrektorskiego. Każda osoba, która odpowiada za zarządzanie kadrą, musi znać ciążące na niej obowiązki z zakresu ochrony zdrowia i życia pracowników, postępowania w przypadku wystąpienia takich zagrożeń, metod ich eliminowania itd. Pracodawca powinien powtórzyć szkolenie BHP co 5 lat, aby uaktualnić swoją wiedzę.

Jednocześnie obowiązkiem pracodawcy jest zorganizowanie szkoleń BHP dla każdej osoby zatrudnionej w firmie.

Wszyscy pracownicy muszą przejść szkolenie BHP

Każdy nowo zatrudniony pracownik, zanim jeszcze przystąpi do pracy na wyznaczonym stanowisku, musi przejść wstępne szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia dla pracowników dzielą się na wstępne i okresowe, dla wszystkich stanowisk pracy, a także szkolenia specjalistyczne (np. praca na wysokości, praca z azbestem albo w polu elektromagnetycznym). Przechodzą je wszyscy zatrudnieni – zarówno przełożeni, jak i podwładni, pracownicy fizyczni oraz administracyjno-biurowi.

Szkolenia BHP pracowników są cykliczne, jednak ich częstotliwość zależy od specyfiki zajmowanego przez niego stanowiska. Przykładowo, pracownicy inżynieryjno-techniczni biorą w nich udział przynajmniej raz na 5 lat, z kolei osoby zatrudnione na stanowiskach robotniczych czy związanych z obsługą linii produkcyjnej, gdzie występuje szczególne ryzyko narażenia na utratę zdrowia lub życia, muszą przejść szkolenie BHP przynajmniej raz do roku.

Kto nie musi przejść szkolenia BHP?

Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą są zwolnieni z obowiązku brania udziału w szkoleniach BHP. Chyba, że zatrudnią pracownika i staną się wówczas pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.

Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Polityka prywatności.
Akceptuje