Z jakimi zagrożeniami wiąże się praca przed komputerem?
Wpis

Z jakimi zagrożeniami wiąże się praca przed komputerem?

Obecnie nie wyobrażamy sobie pracy bez użycia komputera. Większość stanowisk częściowo lub całkowicie związanych jest właśnie z jego używaniem. Wiąże się to ze spędzaniem co najmniej kilku godzin dziennie w pozycji wymuszonej, co z kolei może przełożyć się na zdrowie. Wyróżnić możemy kilka zagrożeń, które wiążą się z pracą przy komputerze. Czego dotyczą i jak...

Zasady wdrażania systemu HACCP w gastronomii
Wpis

Zasady wdrażania systemu HACCP w gastronomii

Obowiązek wdrożenia HACCP w firmach sektora spożywczego został wprowadzony w Polsce wraz z wejściem do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku. HACCP to z angielskiego Hazard Analysis and Critical Control Points, co dosłownie znaczy analiza zagrożeń i krytyczne punkty kontroli. Jest to system mający prześledzić drogę, jaką przechodzi jedzenie, począwszy od odebrania go od dostawcy,...

Jak się zachować w przypadku wystąpienia pożaru?
Wpis

Jak się zachować w przypadku wystąpienia pożaru?

Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem poprzez: zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia;zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia;prowadzenie działań ratowniczych. Powyższa definicja pochodzi z ustawy...

Kogo dotyczy obowiązek odbycia szkolenia BHP?
Wpis

Kogo dotyczy obowiązek odbycia szkolenia BHP?

Szkolenie BHP ma na celu zaznajomienie zatrudnionych osób z zagrożeniami i ryzykiem występującym w czasie pracy na danym stanowisku oraz zasadami postępowania w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia. Znajomość przepisów i zasad BHP to jedna z pierwszych kwestii, o jakie należy zadbać, zanim zaczniemy wykonywanie swoich obowiązków w danym miejscu pracy. Jednocześnie to pracodawca zobligowany...

Samodzielne wykonywanie obowiązków służby BHP przez pracodawcę
Wpis

Samodzielne wykonywanie obowiązków służby BHP przez pracodawcę

Pracodawca Inspektorem BHP w firmie   W niektórych firmach możliwe jest samodzielne wykonywanie obowiązków służby BHP przez pracodawcę. Od 2019 roku obowiązują zmienione nieco przepisy regulujące zagadnienia związane z pełnieniem przez pracodawcę obowiązków służby BHP. Jest to możliwe w sytuacji, gdy zakład pracy:  zatrudnia do 10 pracowników albo