Nowe procedury zatrudniania cudzoziemców

pracownicy, budowa

Zmiana procedur zatrudniania cudzoziemców

Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadziła nowe procedury zatrudniania obcokrajowców do wykonywania prac sezonowych. Do tej pory wystarczyło, że pracodawca złożył w powiatowym urzędzie pracy oświadczenie. Teraz cały proces jest bardziej sformalizowany, wymaga skompletowania większej ilości dokumentów.

Wydanie zezwolenia na pracę podstawą zatrudnienia

Od 1 stycznia 2018 r. przedsiębiorca, który zamierza zatrudnić obywatela Białorusi, Gruzji, Ukrainy, Mołdawii, Republiki Armenii i Federacji Rosyjskiej, zobowiązany jest wnioskować w starostwie o wydanie zezwolenia na pracę sezonową. Co ważne, przepisy dotyczą wybranych branż, a dokument wydawany jest na okres 9 miesięcy w roku kalendarzowym, licząc od dnia wjazdu cudzoziemca na terytorium strefy Schengen. Podstawę pozytywnego rozpatrzenia wniosku stanowi ujęcie wysokości wynagrodzenia (nie może być ono niższe niż u innych pracowników zajmujących to samo lub podobne stanowisko i pracujących w tym samym wymiarze godzin) oraz praca na rzecz firmy z siedzibą w Polsce.

Jak przebiega proces?

Wydawanie zezwoleń odbywa się w dwóch etapach. Najpierw pracodawca składa wniosek o wpis wniosku do ewidencji, by cudzoziemiec mógł ubiegać się o wydanie wizy. Pierwszeństwo mają obcokrajowcy, którzy już wcześniej w okresie 5 lat byli zatrudnieni u wnioskującego pracodawcy na podstawie zezwolenia na pracę sezonową, a teraz ponownie mają podjąć z nim współpracę w ramach umowy o pracę. Najczęściej wpis do ewidencji uzyskuje się do 7 dni roboczych, chyba że trzeba stawić się na wyjaśnienie nieścisłości – wtedy ten czas się wydłuża. Po uzyskaniu wpisu do ewidencji wydaje się zezwolenie na pracę sezonową (następuje to tuż po przekroczeniu przez cudzoziemca granicy Polski). Aby je otrzymać, należy przedłożyć stosowną dokumentację.

Złożona dokumentacja musi być kompletna i pozbawiona błędów. Powinna zawierać m.in. potwierdzenie zapłaty rejestracyjnej wynoszącej 30 zł, kserokopię paszportu obcokrajowca lub innego dokumentu uprawniającego go do przebywania na terenie naszego kraju oraz informację na temat miejsca jego zakwaterowania. Weryfikacją podań i przenoszeniem zawartych w nich danych do systemu elektronicznego zajmują się urzędnicy.

Wszelkie pomyłki wydłużają całe postępowanie, dlatego najlepiej zlecić przygotowanie dokumentów firmie świadczącej usługi kadrowo-płacowe. W przypadku zatrudnienia dużej liczby obcokrajowców, skompletowanie dokumentów dla każdej z osób jest bardzo czasochłonne, wiąże się z wypełnieniem wielu formularzy, a wtedy nietrudno o niedopatrzenie. Przyda się więc pomoc zaufanej firmy zewnętrznej w zakresie obsługi kadr i płac.

Warto zaznaczyć, że podmioty zatrudniające rokrocznie tę samą osobę do realizacji prac sezonowych mogą ubiegać się o wpis do ewidencji i wydanie zezwolenia na pracę sezonową na 9-miesięczne okresy przypadające w kolejnych 3 latach kalendarzowych. Możliwe jest także oddelegowanie zatrudnionego obcokrajowca do pracy innej niż ujęta w umowie, ale na czas nieprzekraczający 30 dni.

Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Polityka prywatności.
Akceptuje