Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Home / Zgoda na przetwarzanie danych osobowych


Jaki podmiot będzie administratorem twoich danych osobowych?

Administratorem twoich danych

jest Robert Mikulski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą
Centrum EM-PARTNER Robert Mikulski z siedzibą w Bielsku -Białej ul.
Gałczyńskiego 6, 43-300

NIP: 9372151384 Numer REGON 243123705.

Jakie dane będą zbierane oraz w jakim celu?

Będą to, Twoje dane osobowe, w szczególności pozostawione przez Ciebie w
wysyłanym formularzu lub przesłane poprzez e-mail: imię, nazwisko, adres
IP, adres e-mail, telefon, skany dokumentacji zawierające Twoje dane
osobowe, w tym i dane wrażliwe oraz pliki cookies, niezbędne dla
prawidłowego korzystania ze strony internetowej, serwisów i innych
użyteczności Administratora, oraz w celach w zakresie niezbędnym do prawidłowego świadczenia usług,
prawidłowego wykonania umowy, lub do podjęcia działań, które dotyczą Twoich
danych, przed zawarciem umowy między innymi
takich jak Kontakt z Tobą, jak również niezbędnym do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze.

Jakim podmiotom możemy przekazać Twoje dane osobowe?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Twoje dane możemy przekazywać
podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. podwykonawcom naszych
usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie
obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy
wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. Twoje dane
osobowe będą przekazywane również do podmiotów współpracujących z w celu
realizacji świadczonych usług.

Twoje prawa do Twoich danych? Okres przetwarzania danych?

Administrator danych osobowych przetwarza Twoje dane osobowe na czas
realizacji celów, w którym dane te są przetwarzane oraz przez okres 10 lat
od dnia zakończenia realizacji celów, w których dane te są przetwarzane.
Twoim głównym prawem jest żądanie dostępu do Twoich danych osobowych,
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Kolejnym Twoim
prawem jest możliwość przenoszenia Twoich danych, wycofania zgody na
przetwarzanie Twoich danych osobowych, jak również zgłoszenie sprzeciwu
oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Szczegółowe
informacje w zakresie Twoich praw znajdziesz w polityce prywatności.

Zasadność z przetwarzaniem i gromadzeniem Twoich danych?

Twoje dane osobowe, będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa. Twoje dane osobowe są niezbędne do prawidłowego wykonania usług i są
konieczne w zakresie prawidłowego stosowania regulaminów lub podobnych
dokumentów dostępnych w naszych usługach i z których będziesz korzystać.
Jednocześnie zasadność przetwarzania i gromadzenia Twoich danych osobowych
jest związana z dopasowywaniem treści usług do Twoich potrzeb i oczekiwań.
Co więcej zasadność przetwarzania i gromadzenia Twoich danych osobowych
jest związana z zapewnieniem bezpieczeństwa, udoskonalaniem i pomiarem
danych osobowych, jak również marketing, w tym marketing bezpośredni
własnych usług i produktów, który jest uzasadniony szeroko rozumianym
interesem Administratora. Dlatego też przetwarzanie Twoich danych osobowych
dla celów prawidłowego wykonania usług oraz w celach marketingu, w tym
marketing bezpośredni będzie odbywać się na podstawie Twojej wyraźnej i
dobrowolnej zgodzie, poprzez świadome zaznaczenie przycisku o treści „wyrażam zgodę”, który znajduje się na końcu tekstu.

Wyrażenie zgody w zakresie Twoich danych.

Wobec powyższego prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz
wyrażenie zgody poprzez zaznaczenie pola „wyrażam zgodę”.

Twoja zgoda jest dobrowolna i w każdym dowolnym momencie możesz ją wycofać,
przy czym wycofanie Twojej zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z
prawem w zakresie przetwarzania Twoich danych, na podstawie wyrażonej
Twojej zgody, przed jej wycofaniem.

Jeżeli nie ukończyłeś 16 roku życia, koniecznym jest zaaprobowanie lub
wyrażenie zgody przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę nad
dzieckiem.

Biorąc pod uwagę powyższe, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych, w celach prawidłowego wykonania świadczonych usług oraz w celach
marketingu w tym marketing bezpośredni własnych usług i produktów, które są
zbierane w ramach korzystania przeze mnie ze stron internetowych, serwisów
innych użyteczności Administratora, w tym zapisywanych w plikach cookies
przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie
ochrony danych osobowych, w szczególności przepisów prawa w zakresie
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych), które wejdzie w życie po 25 maja 2018 roku.

Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Polityka prywatności.
Akceptuje