Jaki podmiot będzie administratorem twoich danych osobowych?

Administratorem twoich danych jest Robert Mikulski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Centrum EM-PARTNER Robert Mikulski z siedzibą w Bielsku -Białej ul. Gałczyńskiego 6, 43-300 NIP: 9372151384 Numer REGON 243123705.

Jakie dane będą zbierane oraz w jakim celu?

Będą to, Twoje dane osobowe, w szczególności pozostawione przez Ciebie w wysyłanym formularzu lub przesłane poprzez e-mail: imię, nazwisko, adres IP, adres e-mail, telefon, skany dokumentacji zawierające Twoje dane osobowe, w tym i dane wrażliwe oraz pliki cookies, niezbędne dla prawidłowego korzystania ze strony internetowej, serwisów i innych użyteczności Administratora, oraz w celach w zakresie niezbędnym do prawidłowego świadczenia usług, prawidłowego wykonania umowy, lub do podjęcia działań, które dotyczą Twoich danych, przed zawarciem umowy między innymi takich jak Kontakt z Tobą, jak również niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Jakim podmiotom możemy przekazać Twoje dane osobowe?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. Twoje dane osobowe będą przekazywane również do podmiotów współpracujących z w celu realizacji świadczonych usług.

Twoje prawa do Twoich danych? Okres przetwarzania danych?

Administrator danych osobowych przetwarza Twoje dane osobowe na czas realizacji celów, w którym dane te są przetwarzane oraz przez okres 10 lat od dnia zakończenia realizacji celów, w których dane te są przetwarzane. Twoim głównym prawem jest żądanie dostępu do Twoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Kolejnym Twoim prawem jest możliwość przenoszenia Twoich danych, wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, jak również zgłoszenie sprzeciwu oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Szczegółowe informacje w zakresie Twoich praw znajdziesz w polityce prywatności.

Zasadność z przetwarzaniem i gromadzeniem Twoich danych?

Twoje dane osobowe, będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Twoje dane osobowe są niezbędne do prawidłowego wykonania usług i są konieczne w zakresie prawidłowego stosowania regulaminów lub podobnych dokumentów dostępnych w naszych usługach i z których będziesz korzystać. Jednocześnie zasadność przetwarzania i gromadzenia Twoich danych osobowych jest związana z dopasowywaniem treści usług do Twoich potrzeb i oczekiwań. Co więcej zasadność przetwarzania i gromadzenia Twoich danych osobowych jest związana z zapewnieniem bezpieczeństwa, udoskonalaniem i pomiarem danych osobowych, jak również marketing, w tym marketing bezpośredni własnych usług i produktów, który jest uzasadniony szeroko rozumianym interesem Administratora. Dlatego też przetwarzanie Twoich danych osobowych dla celów prawidłowego wykonania usług oraz w celach marketingu, w tym marketing bezpośredni będzie odbywać się na podstawie Twojej wyraźnej i dobrowolnej zgodzie, poprzez świadome zaznaczenie przycisku o treści „wyrażam zgodę”, który znajduje się na końcu tekstu.

Wyrażenie zgody w zakresie Twoich danych.

Wobec powyższego prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie zgody poprzez zaznaczenie pola „wyrażam zgodę”.

Twoja zgoda jest dobrowolna i w każdym dowolnym momencie możesz ją wycofać, przy czym wycofanie Twojej zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem w zakresie przetwarzania Twoich danych, na podstawie wyrażonej Twojej zgody, przed jej wycofaniem.

Jeżeli nie ukończyłeś 16 roku życia, koniecznym jest zaaprobowanie lub wyrażenie zgody przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem.

Biorąc pod uwagę powyższe, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celach prawidłowego wykonania świadczonych usług oraz w celach marketingu w tym marketing bezpośredni własnych usług i produktów, które są zbierane w ramach korzystania przeze mnie ze stron internetowych, serwisów innych użyteczności Administratora, w tym zapisywanych w plikach cookies przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności przepisów prawa w zakresie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które wejdzie w życie po 25 maja 2018 roku.