Audyt BHP w firmie – przygotowania, przebieg i korzyści

Audyt BHP w firmie

Chcesz być w 100% pewien, że stworzyłeś pracownikom bezpieczne warunki pracy, lokal spełnia wymogi stawiane przez przepisy BHP i zminimalizowałeś zagrożenia, które mogłyby narazić zatrudnione osoby na ryzyko utraty zdrowia lub życia? Wiedzy na ten temat dostarczą ci regularne audyty, których przeprowadzenie należy zlecić specjalistom.

Co podlega audytowi?

Audyt służy porównaniu aktualnych warunków pracy i zasad BHP w przedsiębiorstwie z obowiązującymi przepisami. Pozwala zlokalizować wszelkie nieprawidłowości, odstępstwa od norm oraz nieumyślne zaniechania, by później móc je usunąć, a dzięki temu uniknąć przykrych konsekwencji wynikających z niedopełnienia obowiązków. Umożliwia także sprawdzenie rezultatów podjętych działań w ramach tworzonego systemu BHP, jak również skonfrontowania ich z założonymi celami.

W trakcie analizy przygotowuje się raport będący podstawą do podjęcia działań naprawczych.
Kontroli najczęściej poddaje się:

 • szkolenia pracowników w zakresie BHP oraz ich aktualność
 • regulamin obowiązujący na terenie zakładu
 • warunki i środowisko pracy
 • komisję i służbę BHP
 • zapisy dotyczące wypadków na terenie firmy
 • zakres działań zmierzających do wyeliminowania czynników niebezpiecznych obecnych w środowisku pracy, a także ich pomiary
 • działania podjęte w ramach ochrony zdrowia zatrudnionych osób
 • występowanie chorób zawodowych
 • ocenę ryzyka zawodowego
 • używanie odzieży i obuwia ochronnego oraz środków ochrony indywidualnej
 • funkcjonowanie systemu przeciwpożarowego i udzielania pierwszej pomocy
 • przystosowania stanowisk pracy i pomieszczeń sanitarnych
 • stan techniczny maszyn i urządzeń oraz bezawaryjność ich działania

Przebieg audytu i wynikające z niego korzyści

W trakcie audytu odbywa się kilka spotkań z właścicielami przedsiębiorstwa i pracownikami, przegląda dostępną dokumentację, kontroluje poszczególne obszary działalności. Następnie analizuje się zgromadzone dane, porównuje z normami i sporządza raport wskazujący nieprawidłowości. Zwykle zawiera on także szereg zaleceń, które należy wdrożyć, by poprawić istniejący stan BHP.

Audyt BHP niesie ze sobą szereg korzyści. Dzięki niemu można m.in. ustrzec się przed karami wynikającymi z niedopełnienia obowiązków, zminimalizować częstotliwość zachorowań pracowników i zredukować ryzyko wypadków. Pozyskane informacje pozwalają też zaplanować wydatki, ograniczyć szkody związane z odmową wypłacenia odszkodowania przez ubezpieczalnię czy pokrycia strat materialnych powstałych wskutek wypadku.

Sprawdź inne nasze audyty

ochrona środowiska

Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Polityka prywatności.
Akceptuje