Szkolenia BHP – dla kogo, jak często i jakie kary za brak aktualnych szkoleń?

Szkolenia BHP

Każdy pracodawca ma obowiązek organizować dla pracowników szkolenia BHP celem przekazania wiedzy na temat praw, obowiązków, zasad obowiązujących na terenie zakładu, ewentualnych zagrożeń i postępowania w razie ich wystąpienia. Mają one także dostarczyć wiedzy dotyczącej utrzymywania czystości oraz porządku w czasie pracy, ochrony przeciwpożarowej, a także warunków i środowiska wykonywania czynności zawodowych. Kto powinien w nich uczestniczyć i jak często?

Rodzaje szkoleń BHP

Oprócz wstępnych i okresowych szkoleń BHP wyróżnia się jeszcze szkolenia dla pracodawców, dotyczące azbestu, prac na wysokościach, pola elektromagnetycznego, bezpieczeństwa pożarowego oraz pierwszej pomocy. Ich rodzaj dobiera się do grupy zawodowej, pełnionych przez pracowników obowiązków oraz istniejących na terenie zakładu pracy zagrożeń.

Kogo obowiązują szkolenia BHP?

Do udziału w szkoleniach BHP zobowiązani są:

 • pracodawcy
 • kierownicy i brygadziści, a także osoby kierujące pracą zatrudnionych w firmie osób
 • technolodzy
 • projektanci
 • dyrektorzy
 • lekarze i personel medyczny
 • konstruktorzy maszyn i urządzeń
 • osoby na stanowiskach inżynieryjno-technicznych
 • pracownicy administracji
 • pracownicy biurowi
 • osoby realizujące działania służby BHP
 • pracownicy na stanowiskach robotniczych
 • osoby wykonujące pracę w warunkach szkodliwych, niebezpiecznych lub uciążliwych
 • pracownicy, na których ciąży odpowiedzialność BHP z racji realizowanych zadań

Częstotliwość przeprowadzania szkoleń BHP

Kodeks Pracy wyraźnie reguluje częstotliwość przeprowadzania szkoleń BHP. Okres ich aktualności jest różny i zależny od tego, jakie stanowisko zajmuje pracownik oraz w jakich warunkach wykonuje powierzone zadania. Na wstępne szkolenie BHP kierowany jest każdy pracownik, a czas jego ważności wynosi: dla kierowników i pracowników służb BHP pół roku, natomiast w pozostałych przypadkach rok. Jeżeli zaś chodzi o okresowe szkolenia BHP, należy w nich uczestniczyć:

 • co roku – dotyczy robotników wykonujących prace szczególnie niebezpieczne, obciążone wysokim ryzykiem utraty zdrowia lub życia
 • co 3 lata – nakaz odnosi się do wszystkich pozostałych osób na stanowiskach robotniczych
 • co 5 lat – dotyczy pracodawców, osób realizujących zadania służby BHP, kierowników, inżynierów, techników, konstruktorów, technologów, organizatorów produkcji itp.
 • co 6 lat – obowiązuje pracowników administracyjno-biurowych, którzy narażeni są na utratę zdrowia, pracują w uciążliwych warunkach bądź odpowiadają w zakresie BHP.

Czym grozi brak aktualnych szkoleń BHP?

Za brak aktualnych szkoleń BHP grożą poważne konsekwencje. Pracodawca wykazujący lekceważący stosunek do organizowania szkoleń czy przestrzegania przepisów BHP może zostać ukarany grzywną w wysokości 1 tys. do 30 tys. złotych. Co więcej, dwukrotne zaniechanie tej kwestii i złamanie któregokolwiek z postanowień Kodeksu Pracy w ciągu 2 lat od ostatniego wykroczenia, może skutkować karą finansową w postaci 5 tys. złotych.

To jednak nie wszystko. Jeśli sprawa trafi do sądu, przedsiębiorca za każdorazowe przewinienie będzie musiał zapłacić karę w wysokości 10 tys. złotych, chyba że jest osobą prawną lub prowadzona przez niego jednostka nie ma osobowości prawnej, to wtedy jego zobowiązanie wyniesie nawet do 50 tys. złotych. Poza tym, w razie notorycznego uchylania się od wypełnienia ciążących na nim obowiązków, pomimo nałożenia na niego wielu kar, naraża się na jeszcze wyższy mandat – opiewający na kwotę od 50 tys. do 200 tys. złotych (kwota 200 tys. zł dotyczy osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej).

Dodać trzeba także, że pracownik, który wskutek uchybień przedsiębiorcy, w tym braku informacji na temat ewentualnych zagrożeń obecnych w miejscu pracy, doznał wypadku lub uszczerbku na zdrowiu, ma prawo domagać się od właściciela firmy odszkodowania, zadośćuczynienia lub renty.

Zachęcamy także do zapoznania się z opisem usługi: Szkolenia BHP

Kontakt do nas: https://www.em-partner.pl/kontakt/

Zapraszamy

Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Polityka prywatności.
Akceptuje