Kontrola trzeźwości w firmie i na budowie – nowe przepisy 2023.

Najnowsze zmiany Kontrola trzeźwości 2023 – co warto wiedzieć.

Warto zadbać o bezpieczeństwo swoich pracowników, klientów, osób przebywających na terenie firmie, klientów, pasażerów.

Pracodawca ma prawo prowadzić kontrolę trzeźwości  2023, tzn  kontrolować stan trzeźwości swoich pracowników. Jeśli zależy Ci na bezstronnej usłudze, obiektywnym podejściu, elastyczności i profesjonalizmie – warto skorzystać z usług firmy Centrum EM-PARTNER. Dysponujemy kompetentnymi pracownikami, specjalistycznym sprzętem. Możemy sprawdzić trzeźwość pracowników, zgodnie z przepisami prawa. Pomożemy opracować zgodne z prawem procedury, zasady postępowania, przeszkolimy personel. Zadzwoń, zapytaj, napisz. Zadbaj o bezpieczeństwo w swojej placówce. Zapoznaj się z nowymi przepisami. Nowe regulacje prawne obowiązują w firmie, w hotelu, w restauracji, w firmie transportowej, produkcyjnej i na budowie. Wszędzie.

Zaufaj naszym ekspertom.

Stwórz profesjonalne, jasne i sprawiedliwe zasady badania trzeźwości w firmie. Określ swoje potrzeby, utwórz jasne zasady, a kontrole powierz specjalistom z firmy Centrum EM-PARTNER. Wiemy jak to zrobić bezpiecznie, mamy sprzęt i ludzi, którzy wiedzą, jak go obsługiwać. Razem zadbajmy o bezpieczeństwo Twoich pracowników, gości, kontrahentów.

Kontrola trzeźwości 2023 – aktualizacje.

Podstawy prawne badania trzeźwości w pracy w Polsce można znaleźć przede wszystkim w Kodeksie Pracy.

Także w ustawie o zapobieganiu oraz zwalczaniu alkoholizmu. Zainteresowani znajdą też ważne informacje w ustawie o  transporcie drogowym oraz w rozporządzeniu dotyczącym badań kierowców.

Nowe prawa i obowiązki

Zgodnie z Kodeksem Pracy, pracodawca ma prawo wymagać od pracowników wykonywania pracy w trzeźwości. Oznacza to, że pracownik nie może być pod wpływem alkoholu ani innych substancji psychoaktywnych podczas wykonywania swoich obowiązków. Pracodawca może także przeprowadzać badania trzeźwości w celu potwierdzenia trzeźwości pracowników.

Przepis, który wprowadza zasady badania trzeźwości w pracy w Polsce, to art. 237^1 Kodeksu pracy. Został on dodany do Kodeksu pracy nowelizacją ustawy z dnia 15 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1468).

Warto odnotować, że przepis, który wprowadza zasady badania trzeźwości w pracy w Polsce, to art. 237^1 Kodeksu pracy. Został on dodany do Kodeksu pracy nowelizacją ustawy z dnia 15 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1468).

 

Warto zauważyć, że art. 237^1 Kodeksu pracy jest jednym z kilku przepisów, które regulują kwestie badań trzeźwości w pracy w Polsce. Inne przepisy, które również warto znać w tym kontekście, to m.in. art. 100^1 § 2 i § 3 Kodeksu pracy, a także art. 26 i art. 177 Kodeksu pracy.

 

Prawa pracodawcy i obowiązki pracownika związane z badaniami trzeźwości w zakresie zagadnienia –  Kontrola trzeźwości 2023.

 

Prawa pracodawcy:

 1. Pracodawca może przeprowadzić badania trzeźwości pracownika, jeśli istnieją uzasadnione podejrzenia, że pracownik wykonuje pracę pod wpływem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych (art. 100^1 § 2 Kodeksu Pracy).

 

 1. Pracodawca może wydać pracownikowi polecanie poddania się badaniom trzeźwości w przypadku, gdy istnieją uzasadnione podejrzenia naruszenia przez pracownika obowiązków służbowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 237^1 § 1 Kodeksu pracy).

 

 1. Pracodawca nie dopuszcza do pracy, jeśli wynik badania trzeźwości wskazuje, że pracownik jest pod wpływem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych (art. 26 Kodeksu pracy).

 

Obowiązki pracownika:

 1. Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę w sposób bezpieczny dla jego życia i zdrowia oraz innych osób, z poszanowaniem przepisów prawa, a także zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 100^1 § 1 Kodeksu Pracy).

 

 1. Pracownik jest obowiązany poddać się badaniom trzeźwości na żądanie pracodawcy, jeśli istnieją uzasadnione podejrzenia, że wykonuje pracę pod wpływem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych (art. 100^1 § 2 Kodeksu Pracy).

 

 1. Pracownik ma obowiązek informować pracodawcę o wszelkich okolicznościach, które mogą zagrażać jego zdrowiu lub życiu, a także życiu i zdrowiu innych osób zatrudnionych na tym samym stanowisku pracy (art. 100^1 § 3 Kodeksu pracy).

 

 1. Pracownik nie może prowadzić pojazdów mechanicznych, a także nie może korzystać z innych urządzeń lub maszyn, jeśli znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych (art. 177 Kodeksu pracy).

 

Badania trzeźwości nie mogą być przeprowadzane bez uzasadnienia lub w sposób naruszający prawa pracownika. W szczególności, zgodnie z art. 100^1 § 3 Kodeksu pracy, badania trzeźwości powinny być przeprowadzane z poszanowaniem godności i praw pracownika oraz w sposób proporcjonalny do ryzyka związanego z danym stanowiskiem pracy.

 

Warto zauważyć, że art. 237^1 Kodeksu pracy jest jednym z kilku przepisów, które regulują kwestie badań trzeźwości w pracy w Polsce. Inne przepisy, które również warto znać w tym kontekście, to m.in. art. 100^1 § 2 i § 3 Kodeksu pracy, a także art. 26 i art. 177 Kodeksu pracy.

 

Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu alkoholizmu określa szczegółowe zasady przeprowadzania badań trzeźwości. Reguluje wymagania odnośnie kwalifikacji personelu przeprowadzającego badania, rodzajów badań oraz konsekwencji niezdania badania trzeźwości.

Chodzi o przepisy zawarte w Ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2022 r., poz. 562 z późn. zm.). Ustawa ta określa m.in. cele i zasady działań na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi oraz uprawnienia i obowiązki organów państwowych w tej dziedzinie. W ramach tej ustawy funkcjonują m.in. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narodowy Program Zwalczania Alkoholizmu.

 

Przepisy dotyczące badań trzeźwości u kierowców zawodowych można znaleźć w ustawie o transporcie drogowym. Ważne treści zawarto też w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami. Zgodnie z tymi przepisami, kierowcy zawodowi są zobowiązani do regularnych badań trzeźwości w celu zapewnienia bezpieczeństwa na drodze.

Chcesz wiedzieć więcej? – Kliknij

Trzeźwość kierowców – podstawy prawne.

Przepisy dotyczące trzeźwości kierowców są regulowane przez wiele aktów prawnych, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak i krajowym. Oto niektóre z najważniejszych aktów prawnych dotyczących trzeźwości kierowców:

 1. Konwencja o Ruchu Drogowym z Wiednia z dnia 8 listopada 1968 r. (Dz. U. z 1978 r., Nr 20, poz. 125) – reguluje wiele kwestii związanych z ruchem drogowym, w tym zasady dotyczące trzeźwości kierowców.
 2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2581) – zawiera szczegółowe przepisy dotyczące trzeźwości kierowców, w tym m.in. granice dopuszczalnego stężenia alkoholu we krwi.
 3. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2022 r., poz. 562 z późn. zm.) – zawiera przepisy dotyczące zapobiegania i zwalczania alkoholizmu, które mają wpływ na trzeźwość kierowców.
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kierowców oraz osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2021 r., poz. 894) – określa m.in. zasady przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych kierowców.
 5. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/126/WE z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie prawa jazdy (Dz. U. UE L 403 z 30.12.2006, s. 18) – zawiera przepisy dotyczące kwalifikacji do kierowania pojazdami, w tym wymogi dotyczące zdrowia i trzeźwości kierowców.

Kontrola trzeźwości 2023 – zapamiętaj.

Bezpiecznej pracy i na zdrowie!

Życzy zespół em-partner.pl

 

Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Polityka prywatności.
Akceptuje