Mobbing

Problem mobbingu.

Mobbing to niekorzystne zjawisko występujące w miejscu pracy. Jest to forma przemocy psychicznej, która ma na celu osłabienie, upokorzenie, a czasami nawet zniszczenie ofiary.

W Polsce istnieją przepisy prawne, które regulują kwestie mobbingu w miejscu pracy. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.). Zgodnie z tym pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia pracownikom warunków pracy odpowiadających ich kwalifikacjom oraz do ochrony ich przed wszelkimi formami dyskryminacji i mobbingu.

W polskim kodeksie pracy, w artykule 94^1, znajdują się przepisy dotyczące mobbingu. Zawarta tam definicja mówi, że mobbing to powtarzające się lub systematyczne zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi. Mają one na celu lub skutkują naruszeniem jego praw lub godności, powodują zagrożenie lub pogorszenie warunków pracy, a także wywołują u pracownika lęk, stres czy izolację.

Ochrona pracownika przed mobbingiem.

Pracownik poszkodowany przez mobbing może dochodzić swoich praw na drodze sądowej. Jeśli do tego dojdzie, poszkodowany  powinien zgłosić sytuację do pracodawcy i żądać usunięcia mobbingu, a jeśli nie przynosi to skutku, można złożyć pozew do sądu pracy.

W przypadku, gdy mobbing doprowadził do poważnego pogorszenia stanu zdrowia pracownika, można ubiegać się o odszkodowanie. W Polsce przysługuje ono na podstawie ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.). Regulują to także zapisy ustawy z dnia 30 października 2002 r. o udzielaniu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz świadkom (Dz.U. z 2019 r. poz. 1989 ze zm.).

W walce z mobbingiem ważne jest również zapobieganie temu zjawisku. Pracodawcy powinni wprowadzać odpowiednie procedury i polityki, które będą chronić pracowników przed mobbingiem. Warto też organizować szkolenia i warsztaty dla pracowników, które będą dotyczyć problematyki mobbingu oraz sposobów jego zapobiegania.

Podsumowując, mobbing to niepożądane zjawisko, które należy traktować bardzo poważnie. W Polsce istnieją przepisy prawne, które regulują kwestie mobbingu w miejscu pracy. Pracownik poszkodowany przez mobbing może dochodzić swoich praw na drodze sądowej.

Dowiedz się więcej o odpowiedzilaności w firmie.

Antymobbingowe działania pracodawcy.

Pracodawca może włączyć szereg działań w celu stałego mobbingu w miejscu pracy. Oto kilka innych:

  1. Wprowadzenie polityki przeciwdziałania mobbingowi. Powinna ona zawierać informacje na temat jednego mobbingu, sposoby postępowania temu temu zjawisku, procedurę tworzenia przypadków mobbingu, sankcji dla osób dopuszczających się mobbingu oraz wsparcie dla konkretnych pracowników.
  2. Organizowanie szkoleń i warsztatów. Pracodawcy powinni rozważyć regularne organizowanie szkoleń i warsztatów dla pracowników dotyczących problematyki mobbingu oraz sposobów postępowania temu zjawisk. Dzięki takim szkoleniom pracownicy będą mieli większą wiedzę na temat mobbingu i będą stopniowo zachęcać do wywoływania zdarzeń, których są świadkami lub ofiarą.
  3. Monitorowanie sytuacji w miejscu pracy – pracodawca powinien monitorować sytuację w miejscu pracy . W tym celu warto wprowadzić system anonimowych zgłoszeń, dzięki pracownikom pomagającym w przypadkach mobbingu bez obaw przed represjami.
  4. Wspieranie działań antymobbingowych – wspieranie pracowników poprze udostępnianie im informacji na temat ich praw i podnoszenia świadomości.
  5. Kultura organizacyjna – ważna jest, aby w miejscu pracy panowała kultura szanowania innych osób oraz tolerancji. Pracodawcy powinni dbać o to, aby wartości te były kultywowane i przestrzegane przez pracowników.

Wprowadzenie działań zapobiegających mobbingowi w miejscu pracy może przyczynić się do poprawy efektów pracy. Pomaga w  zwiększeniu wydajności pracy oraz zdecydowanie poprawia ogólną atmosferę pracy. W przyjaznym miejscu pracuje się po prostu przyjemniej.

Jeśli chcesz poprawić jakość funkcjonowania swojej firmy, zachęcam do kontaktu.

Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Polityka prywatności.
Akceptuje