Zaświadczenie o szkoleniu BHP – gdzie w aktach pracowniczych?

Zaświadczenie o szkoleniu BHP

Zaświadczenie o szkoleniu BHP

Każda nowo zatrudniona osoba musi przejść szkolenie BHP, zanim zostanie dopuszczona do wykonywania obowiązków służbowych. Pracodawca zobowiązany jest zorganizować je samodzielnie lub zlecić to specjalistom. Szkolenie kończy egzamin, po którym wydaje się zaświadczenie. Kto powinien otrzymać jego oryginał i czy dokument należy dołączyć do akt pracowniczych?

Szkolenia BHP

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące instruktaż wstępny i stanowiskowy, odbywa każda osoba, z którą zawiera się umowę o pracę. Wymóg nie dotyczy jej, jeśli przedłuża współpracę z tym samym pracodawcą, a zajmowane przez nią stanowisko nie uległo zmianie. Na dodatek, pracodawca ma obowiązek w regulowanych przepisami odstępach czasu organizować okresowe szkolenia BHP uzupełniające wiedzę. O tym, z jaką częstotliwością należy je przeprowadzać i co grozi za zaniedbania w tym zakresie, pisaliśmy w artykule Szkolenia BHP – dla kogo, jak często i jakie kary za brak aktualnych szkoleń

Prowadzimy szkolenia BHP dla firm m.in. z terenu Bielska-Białej i górnego śląska – więcej informacji w dziale szkolenia BHP

Prowadzenie dokumentacji pracowniczej w firmie

Komu oryginał, komu kopię?

Oryginał zaświadczenia o zaliczeniu szkolenia BHP otrzymuje pracownik, a odpis trafia do przedsiębiorcy. Zatrudniona osoba pisemnie potwierdza swoje uczestnictwo w kursie w karcie szkolenia wstępnego. Kartę tę wraz z odpisem pracodawca dołącza do akt osobowych.

Przechowywanie dokumentacji

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej akta pracownicze, a więc i odpis zaświadczenia o szkoleniu BHP, trzeba przechowywać przez okres 10 lat od momentu zakończenia współpracy z pracownikiem. Co ważne, niedawno zaakceptowany projekt ustawy dopuszcza archiwizację dokumentacji nie tylko w wersji papierowej, ale i elektronicznej.

Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Polityka prywatności.
Akceptuje