Wpis

Szkolenie wstępne BHP

Szkolenie wstępne BHP – przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Szkolenia BHP regulowane są między innymi przez Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860) Szkolenie wstępne BHP ogólne, organizowane jako instruktaż wstępny – prowadzi pracownik służby BHP,...